Natuurspeelplaats het Palet in aanleg, Berchem

breedwerpig zaaien van wilde bloemen