Speelverdiep/fietsenstalling de Zevensprong, Borgerhout

ca 75m² extra speelplaats gecreëerd